Adopteer een legkip

Voor kippen uit de eierindustrie zoeken wij mensen die ze willen adopteren en een goed leven willen geven.

Op onze site vind je voorwaarden, tips, opvangplekken en het aanmeldformulier.
Kijk op Red een legkip of mail naar: redenlegkip@hotmail.com

scharrel

Om het welzijn van de door werkgroep “Red een legkip” vrijgekochte legkippen te waarborgen, stellen wij eisen aan de adoptieadressen waar de kippen naar toe gaan. De kippen mogen alleen geadopteerd worden door mensen die bereid zijn om aan de volgende voorwaarden te voldoen.

Per vrijgekochte legkip betaal je voor de adoptie € 7,50. Dit bedrag wordt bewust door ons gevraagd om tegen te gaan dat mensen met slechte bedoelingen een goedkope kip nemen. Dit adoptiegeld wordt geheel gebruikt als bijdrage voor het vrijkopen, het vervoer en de verzorgingskosten die we in de opvang hebben waar de kippen als eerste terecht komen om aan te sterken.

Na het verzenden van het aanmeldingsformulier en betaling op rekening Triodos Bank
NL32 TRIO 0254 7275 73 (BIC: TRIONL2U), ten name van Red een Legkip, ontvang je de officiële adoptieovereenkomst per e-mail.