Silver

Silver

Silver is als verwildert zwerfdier in 2011 bij ons binnengebracht. Zij zou al gedurende 2 dagen in partu zijn geweest, wat wil zeggen dat zij aan het bevallen was en de partus niet doorzette. Wij hebben haar direct onder narcose gebracht, geopereerd en verlost van een dood kitten. Tijdens haar herstel bleek zij een pinnig dametje, die zeer selectief de mensen uitzocht waarmee zij contact mee wenste te hebben. Na een paar maanden hebben we haar kunnen herplaatsen bij twee grote dierenliefhebbers. Ze was daar helemaal op haar plekje en werd dan ook erg geliefd. Helaas is ze in oktober 2012 verongelukt ..


Status: Overleden