Fleur

Fleur

Fleur kon helaas niet mee met de verhuizing van de eigenaar naar een verzorgingstehuis. Hierdoor bleef zij noodgedwongen achter in een leeg huis. Gelukkig is ze na enige tijd en veel moeite gevangen en uiteindelijk herplaatst en heeft ze nu een geweldig huis.