Hoewel het niet vaak gebeurt komt het toch wel eens voor dat een diertje komt te overlijden. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Dat bijvoorbeeld een diertje zoveel pijn heeft maar niet meer genezen kan worden waardoor het voor het diertje beter is om hem of haar te laten inslapen. De stichting gaat hier met de grootste zorgvuldigheid en respect mee om.