Stichting Zuiderzee Zwerfdieren is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI instelling. Dit betekent dat de stichting volledig is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting en dat u uw gift geheel of gedeeltelijk kan worden afgetrokken van uw belastbaar inkomen.

Het voltallige bestuur van de Stichting Zuiderzee Zwerfdieren is in het bezit van een Machtiging t.b.v. de ontheffing terugplaatsing verwilderde katten (FFW). Het is eveneens op de hoogte van de Gedragscode van de Dierenbescherming en verklaart in overeenstemming met deze code te handelen.

Wij houden ons aan de regels van de AVG. Meer lezen?

Jaarverslag

Middels onderstaande link kunt u in het ANBI portaal terecht.

http://www.anbiportaal.nl/488 | RSIN nummer: 852680302

Vlekje